Akademie Jana Amose Komenského,
z.s. oblast Chrudim


IČ: 00431184
DIČ: CZ00431184

Široká ulice 29
537 01 CHRUDIM
Kontaktní osoba:

Zemková Ludmila

tel./fax: 469 620 386
mob: 602 441 870
e-mali: ajakcr@seznam.cz
Kde nás najdete:umístění v ČR
umístění v Chrudimi

Počet přístupů:


TOPlist
Admin vstup:

- vstupte zde ...


Akademie Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim

zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11982


  Akademie Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim se podílí na tvorbě a realizaci celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie, zejména však působí v oblasti vzdělávání dospělých.

  Pořádáním kurzů, školení, seminářů, včetně lektorské a poradenské činnosti vytváří rozmanité příležitosti pro občanské a zájmové vzdělávání.


Aktuální oznámení pro návštěvníky našich www:  Smluvní podmínky upravující vztah mezi Akademií Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim a účastníky našich seminářů a kurzů * Závazné přihlášky na jednotlivé akce zašlete n e j p o z d ě j i 5 dní před termínem semináře * Potvrzujeme přijetí každé přihlášky na seminář * Pokud se přihlášený účastník nebude moci dostavit, oznamte tuto skutečnost nejpozději 2 dny před konáním semináře na telefon 602 441 870 * Nebude-li tak učiněno vložné se nevrací, je však akceptována účast náhradníka * Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení vzdělávací akce z provozních důvodů, v těchto případech je uhrazené vložné vráceno v plné výši.V případě, že dochází k organizačním změnám v souvislosti s daným seminářem kontaktujeme pouze přihlášené účastníky. Organizační změny včas zveřejníme na webových stránkách * V ceně semináře je zahrnuto drobné občerstvení a písemné materiály pro každého účastníka.

  Aktuální nabídka kurzů a seminářů:Seminář č. 29: MZDOVÁ ÚČTÁRNA - změny a novely
Datum a čas:21. 12. 2016, od 8.00 hodin
Místo konání:Dům technických sportů, Masarykovo nám. 57, Chrudim
Lektor/ka:PhDr. Dagmar Kučerová, specialistka na mzdové účetnictví
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...
Seminář č. 01: Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na změny od 1. 1. 2017 a problémy vyskytující se v běžné praxi.
Datum a čas:12. 01. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:Dům technických sportů, Masarykovo nám. 57, Chrudim
Lektor/ka:Ing.Štěpánka POKORNÁ, specialistka na DPH, Praha
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...
Seminář č. 02: ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Datum a čas:19. 01. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:Dům technických sportů, Masarykovo nám. 57, Chrudim
Lektor/ka:BC.Renáta KOLDRTOVÁ, Finanční úřad pro Královehradecký kraj
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...
Seminář č. 03: Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2016, novelizovaná ustanovení pro rok 2017
Datum a čas:26. 01. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:Zasedací místnost Akademie J.A.K., Široká ul. 29, Chrudim, rohová šedivá budova proti Komerční bance
Lektor/ka:Ing. Jan VORLÍČEK, specialista na daně
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...
Seminář č. 4: Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2016, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2017
Datum a čas:31. 01. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:Dům technických sportů, Masarykovo nám. 57, Chrudim
Lektor/ka:Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ, specialistka na roční zúčtování, Brno
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...
Seminář č. 05: Daňové přiznání fyzických osob za rok 2016
Datum a čas:07. 02. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:Zasedací místnost Akademie J.A.K., Široká ul. 29, rohová šedivá budova proti Komerční bance, Chrudim
Lektor/ka:Ing. Jan VORLÍČEK, specialista na daně
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...