Akademie Jana Amose Komenského,
z.s. oblast Chrudim


IČ: 00431184
DIČ: CZ00431184

Široká ulice 29
537 01 CHRUDIM
Kontaktní osoba:

Zemková Ludmila

tel./fax: 469 620 386
mob: 602 441 870
e-mali: ajakcr@seznam.cz
Kde nás najdete:umístění v ČR
umístění v Chrudimi

Počet přístupů:


TOPlist
Admin vstup:

- vstupte zde ...


Akademie Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim

zapsaný ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11982


  Akademie Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim se podílí na tvorbě a realizaci celoživotního vzdělávání pro všechny věkové kategorie, zejména však působí v oblasti vzdělávání dospělých.

  Pořádáním kurzů, školení, seminářů, včetně lektorské a poradenské činnosti vytváří rozmanité příležitosti pro občanské a zájmové vzdělávání.


Aktuální oznámení pro návštěvníky našich www:  Smluvní podmínky upravující vztah mezi Akademií Jana Amose Komenského, z.s. oblast Chrudim a účastníky našich seminářů a kurzů * Závazné přihlášky na jednotlivé akce zašlete n e j p o z d ě j i 5 dní před termínem semináře * Potvrzujeme přijetí každé přihlášky na seminář * Pokud se přihlášený účastník nebude moci dostavit, oznamte tuto skutečnost nejpozději 2 dny před konáním semináře na telefon 602 441 870 * Nebude-li tak učiněno vložné se nevrací, je však akceptována účast náhradníka * Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení vzdělávací akce z provozních důvodů, v těchto případech je uhrazené vložné vráceno v plné výši.V případě, že dochází k organizačním změnám v souvislosti s daným seminářem kontaktujeme pouze přihlášené účastníky. Organizační změny včas zveřejníme na webových stránkách * V ceně semináře je zahrnuto drobné občerstvení a písemné materiály pro každého účastníka.Aktuální nabídka kurzů a seminářů:Seminář č. 04: Mzdová závěrka a aktuálně k legislativním novinkám roku 2018
Datum a čas:23. 02. 2018, od 8.00 hodin
Místo konání:Dům technických sportů, Masarykovo nám. 57, Chrudim
Lektor/ka:PhDr. Dagmar Kučerová, specialistka na mzdové účetnictví
... kompletní informace o kurzu (semináři) a objednávka účasti zde ...